ບໍລິຫານຕົນເອງໃຫ້ອາຍຸຍືນດ້ວຍວິທີເຫຼົ່ານີ້

0
14

ຄົນຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມຄິດລົບມັກເວົ້າກັບຕົນເອງວ່າໃຫ້ຕາຍໆໄປສາ!! ແຕ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຢາກໃຫ້ຕົນມີອາຍຸຍືນຍາວ ຫາກຕ້ອງຍອມຮັບວ່າທຸກວັນນີ້ການຮັກສາຕົນເອງໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກໂລກໄພໄຂ້ເຈັບຊ່າງຍາກໜັກ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມໃຜທີ່ສາມາດປະຕິບັດຕົນເອງຕາມວິທີການເຫຼົ່ານີ້ທີ່ແອັດມິນໂປ່ງນຳມາຝາກຈະຊ່ວຍໄດ້ບໍ່ຫຼາຍກໍ່ໜ້ອຍໃຫ້ທ່ານຮັກສາຄວາມບ່າວຄວາມສາວໄດ້ຍາວນານ!!!!

  1. ເຮັດໃຫ້ໂຕເອງມີຮອຍຍີ້ມສຽງຫົວດ້ວຍເບິ່ງໜັງຕະຫຼົກ ລົມຫຼິ້ນຫົວກັບໝູ່ເພື່ອນ ເພາະການຫົວນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຫຼັ່ງຮໍໂມນຊະນິດໜຶ່ງອອກມາ ຮໍໂມນຊະນິດນີ້ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ອາຍຸຍືນ

2. ມີຄວາມສຸກກັບການທ່ອງທ່ຽວ ທ່ານຮູ້ບໍວ່າຫຼາຍໆຄົນທີ່ມັກກົດດັນໂຕເອງໃຫ້ຈົມຢູ່ກັບວຽກງານເສຍດາຍເງິນບໍ່ຢາກເອົາໄປໃຊ້ຈ່າຍກັບການທ່ອງທ່ຽວເດີນທາງ ແຕ່ການທ່ອງທ່ຽວນັ້ນຄືກຳໄລຊີວິດ, ຄົນສາມາດປົດປ່ອຍອອກຈາກຄວາມທຸກໃຈຕ່າງໆ ສະໝອງປອດໂປ່ງບໍ່ຄິດຫຼາຍອາຍຸຈິ່ງຍືນອອກໄປອີກ

3. ຢ່າກິນອາຫານພວກປີ້ງ, ຈືນ ດຸຫຼາຍ ຖ້າຈະປີ້ງຄວນດັງຖ່ານຈົນໄຫມ້ເປັນຂີ້ເຖົ່າກ່ອນ ຈິ່ງປອດໄພຈາກສານມະເຮັງ.

4. ຫຼິ້ນກິລາຊະນິດໃດກໍ່ໄດ້ທີ່ຕົນຖະໜັດ ແລະຕ້ອງໝັ່ນຫຼິ້ນເປັນປະຈຳເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ແລະເລືອດໄຫລວຽນດີຢູ່ຕະຫຼອດ.

5. ໝັ່ນໄປໂບດ ຫຼື ໄປວັດເພື່ອນັ່ງສາມະທິ ຄົນທີ່ນັບຖືສາສະໜາ ໂດຍລວມແລ້ວຈະເປັນຄົນໃຈເຢັນ ຈິ່ງບໍ່ເປັນຄວາມດັນເລືອດສູງ ໂອກາດໃນການເກີດໂລກຫົວໃຈກໍ່ນ້ອຍກວ່າຜູ້ທີ່ບໍ່ມີສິ່ງຢືດໜ່ຽວໃນຫົວໃຈ.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here