ເຮືອນມີຂື່ມີແປ-ບ້ານເມືອງມີກົດໝາຍ! ກາຍທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍຄົນອື່ນບາດເຈັບ ຈະຖືກລົງໂທດສາສົມ…

0
15


ບັນຫາການຕີກັນ ໃນສັງຄົມລາວ ຍັງມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ລວມທັງບັນຫາການຂີ້ລັກງັດແງ້ ແລະ ການດຶງກະເປົ໋າຕ່າງໆ ຈົນກໍ່ໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບ. ດັ່ງນັ້ນ, ມື້ນີ້ແອັດມິນນົກ ຈະມານໍາສະເໜີ ກົດໝາຍອາຍາ ມາດຕາ 90 ວ່າດ້ວຍການທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ຈົດຈໍາຢູ່ສະເໝີວ່າ ເຮືອນມີຂື່ມີແປ ກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັບ ບ້ານເມືອງມີກົດໝາຍ ແລະ ຝາກເຕືອນໄປເຖິງຜູ້ທີ່ມັກກໍ່ເຫດການດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຫັນປ່ຽນຈາກສິ່ງທີ່ຜິດໆມາເຮັດສິ່ງທີ່ດີດີກວ່າ, ເພາະບໍ່ດັ່ງກນັ້ນ ຈະຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບ ແລະ ປັບໄໝເງິນດັ່ງນີ້:


ອີງຕາມ ກົດໝາຍອາຍາມາດຕາ 90 ວ່າດ້ວຍການທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍ ໃນແຕ່ລະກໍລະນີດັ່ງນີ້:


1.ບຸກຄົນໃດຖ້າຫາກເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນບາດເຈັບໂດຍເຈດຕະນາ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ 3 ເດືອນ ຫາ 1 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໄໝ 100,000 ກີບ ຫາ 500,000 ກີບ.


2.ໃນກໍລະນີທີມີການຫູ້ມຕີ ຫຼື ໃນກໍລະນີ ທີ່ການກກະທຳຜິດດັ່ງກ່າວ ຫາກໄດ້ມີເຮັດໃຫ້ມີບາດເຈັບສາຫັດຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ ແຕ່ 1 ປີ ຫາ 5 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໄໝແຕ່ 500,000 ກີບ ຫາ 1,500,000 ກີບ.


3.ໃນກໍລະນີການກະທຳຜິດດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ມີການເສຍອົງຄະ ແລະ ເສຍຊີວິດ ຈະຕັດສິດສະຫຼະພາບ ແຕ່ 5 ປີ ຫາ 10 ປີ ແລະ ປັບໄໝ 700,000 ກີບ ຫາ 3,000,000 ກີບ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here