JDB ມອບໂຊກໃຫຍ່ ລົດຈິບ ເຊັບໂຣເລັດ ແລະ ໄອໂຟນ X ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ

0
40

ເພື່ອເປັນການສະຫຼຸບຜົນງານຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ (JDB) ປະຈຳໄຕມາດທີ 1 ປີ 2018 ແລະ ເປັນການຄືນກຳໄລໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີ່ຝາກເງິນປະຈຳນຳທະນາຄານ. JDB ຈຶ່ງໄດ້ຈັບສະຫຼາກມອບໂຊກໂດຍການແຈກລົດຈິບ ເຊັບໂຣເລັດ 1 ຄັນ ເຊິ່ງຖືເປັນປີທີ່ 3 ໃນການມອບໂຊກ ແລະ ທີ່ພິເສດຄື ໃນປີນີ້ຍັງໄດ້ແຈກໂທລະສັບມືຖື ໄອໂຟນ X ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີ່ນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ Mobile Banking (JDB Yes) ຂອງທະນາຄານນຳອີກ.


ຜ່ານການຈັບສະຫຼາກ ລູກຄ້າຜູ້ໂຊກດີທີ່ໄດ້ຮັບລາງລັນ ລົດຈິບ ເຊັບໂຣເລັດ ແມ່ນທ່ານນາງ ມິດາວັນ  ເລກບັດປະຈຳຕົວເລກທີ 016091056 ເລກບັນຊີ 1/0/1900 ບ້ານນາໜອງບົວ ເມືອງຊຳເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ລູກຄ້າຜູ້ໂຊກດີທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ ໄອໂຟນ X ແມ່ນທ່ານນາງ ອາລິສາ ເດດພົມມະເທດ ເລກບັນຊີ 00120010003011XXX.


Yes Pay ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຊ້ໃນການຊຳລະຄ່າສິນຄ້າຜ່ານ QR Code ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເງິນສົດ ເພື່ອເປັນການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງທະນາຄານ ໃຫ້ສາມາດເຮັດທຸລະກຳການເງິນດ້ວຍຕົນເອງ ຜ່ານສະມາດໂຟນ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າມາທະນາຄານ, Yes Pay ແມ່ນໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນທີ່ນອນຢູ່ໃນ JDB Yes.


JDB Yes ເປັນຜະລິດຕະພັນໃໝ່ຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ທີ່ມີຄວາມທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ, ເປັນແອັບພິເຄຊັນທີ່ສາມາດດາວໂຫຼດມາຕິດຕັ້ງໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ເຊິ່ງ JDB Yes ສາມາດເຮັດໄດ້ດັ່ງນີ້: 1. ໂອນເງິນຜ່ານເລກບັນຊີ, 2. ຊຳລະບິນລາວໂທລະຄົມ, ອີທີແອວ, ນໍ້າປະປາ, 3. ຕື່ມເງິນລາວໂທລະຄົມ, ອີທີແອວ, 4. ຊຳລະບັດເຄດິດ ແລະ ເບິ່ງລາຍການເຄື່ອນໄຫວການນຳໃຊ້ເຄດິດ, 5. ໂອນເງິນຜ່ານໝາຍເລກໂທລະສັບ P2P, 6. ທວງໜີ້ Pay Me ແລະ 7. ລອັກບັດເຄດິດ, ບັດເອທີເອັມ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here