ພາສີ ​ເຂັ້ມງວດກວດຕູ້ຄອນເທນເນີ ຜ່ານດ່ານຂົວມິດຕະພາບ 1

0
13

ພາສີ​ເລີ່​ມ​ເຂັ້ມ​ງວດກວດກາຕູ້ຄອນເທນເນີຜ່ານດ່ານພາສີຂົວມິດຕະພາບ 1 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ຜ່ານແດນ ສປປ ລາວ, ເພື່ອສະກັດ​ກັ້ນ​ບັນຫາຢາເສບຕິດ, ສານເຄມີຕົ້ນຜະລິດຢາເສບຕິດ, ອາວຸດທຳລາຍລ້າງສູງ, ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ຜະລິດນິວເຄລຍ, ບັນ​ຫາອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ, ການລັກລອບສິນຄ້າທີ່ຜິດກົດໝາຍທຸກໆຊະນິດທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໃນຮູບແບບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງການຂົນສົ່ງດ້ວຍຕູ້ຄອນເທນເນີ.

​ເພື່ອ​ສະກັດ​ກັ້ນ​ບັນຫາ​ດັ່ງກ່າວ, ກົມ​ພາສີ ຈຶ່ງ​​ອອກພາສີ​ເຂັ້ມງວດກວດຕູ້ຄອນເທນເນີ ຜ່ານດ່ານຂົວມິດຕະພາບ 1″ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 01904/ກພສ, ລົງວັນທີ 20 ເມສາ 2018, ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ່ວຍງານກວດກາຕູ້ຄອນເທນເນີທີ່ດ່ານພາສີສາກົນຂົວມິດຕະພາບ1​ເພື່ອ​ເນັ້ນກວດກາຕູ້ຄອນເທນເນີ​ໃຫ້ປະຕິບັດ​ເຊັ່ນ​: ວິເຄາະຄວາມສ່ຽງ, ຕິດຕາມກວດກາສິນຄ້າ ແລະ ຕູ້ຄອນເທນເນີ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ​ແລະ ກວດກາຕົວຈິງຕາມຫລັກການພາສີ ແລະ ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືກວດກາ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງສະແກນເນີ ຫລື ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການກວດກາ ແລະ ວິທິການອື່ນໆ.

ສຳລັບຫຼັກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ່ວຍງານກວດກາຕູ້ຄອນເທນເນີ ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ດຳເນີນການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງ, ຈັດປະເພດຄວາມສ່ຽງ ແລະ ດຳເນີນຂັ້ນຕອນການແຈ້ງພາສີຕາມລະບຽບການ. 2. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ແຫຼ່ງຂ່າວເພື່ອນຳໃຊ້ຫຼັກການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ຕາມທີ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີໄດ້ກຳນົດໄວ້.

3. ກວດກາຂໍ້ມູນການແຈ້ງພາສີແບບເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ແບບທົ່ວໄປທີ່ມີການຮັບຮອງການແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດ.4. ຫົວໜ້າດ່ານພາສິສາກົນຂົວມິດຕະພາບ 1 ເປັນຜູ້ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳແກ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີທີ່ປະຈຳຢູ່ໜ່ວຍງານກວດກາຕູ້ຄອນເທນເນີ ເປັນປະຈຳ, ປະສານກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຈຳດ່ານຂົວມິດຕະພາບ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການສາກົນ.


5. ສາມາດກວດກາສິນຄ້າ ແລະ ຕູ້ຄອນເທນເນີ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ໃນສະຖານທີ່ປອດໄພ ແລະ ລະບົບສາງທີ່ລັດຖະການພາສີກຳນົດ. ໃນກໍລະນີທີ່ພົບເຫັນສິນຄ້າ ແລະ ຕູ້ຄອນເທນເນີທີ່ບັນຈຸສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງທີ່ຕ້ອງສົງໄສ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີຈະຕ້ອງໄດ້ ດຳເນີນຂັ້ນຕອນການກວດກາຕົວຈິງ ແລ້ວລາຍງານຜົນການກວດກາໃຫ້ຫົວໜ້າດ່ານຮັບຊາບ ເພື່ອພິຈາລະນາ.6. ກວດກາຕົວຈິງຕາມຫຼັກການພາສີ ແລະ ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືກວດກາ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງສະແກນເນີ ຫຼື ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການກວດກາໃນທຸກຮູບແບບ ແລະ ວິທິການອື່ນໆ.

7. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຜູ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງປະຈຳໜ່ວຍງານກວດກາຕູ້ຄອນເທນເນີ ຕ້ອງມີວິທີດຳເນີນການກວດກາທີ່ເໝາະສົມເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນການກີດຂວາງການອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ, ການກວດກາຕົວຈິງ ຕ້ອງດຳເນີນການຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ໃຫ້ສຳເລັດຕາມລະບຽບການກຳນົດ.

ລາຍລະອຽດຕາມແຈ້ງການລຸ່ມນີ້

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here