ເຈາະກົດລະບຽບບານເຕະຂອງ ຟີຟາ 17 ຂໍ້ຫຼັກທີ່ປັບປຸງໃໝ່ ກ່ອນເປີດສາກ ລາວພຣີເມຍລີກ 2018 ກົດ ມື້ນີ້ເບິ່ງ 1-3

0
26

ການແຂ່ງຂັນບານເຕະເປັນກີລາທີ່ຍອດນິຍົມອັນດັບຕົ້ນໆຂອງໂລກ ເຊິ່ງມັນປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ວ່າ ມັນຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງຕາມສະໄໝຕະຫຼອດເວລາ. ດັ່ງນັ້ນ, ແອັດມິນນົກ ຈະນໍາເອົາກະຕິກາການແຂ່ງຂັນບານເຕະ ທີ່ ສະຫະພັນບານເຕະນາໆຊາດ ( ຟີຟາ ) ຫາປັບປຸງຫຼ້າສຸດ 17 ຂໍ້ ໂດຍເລີ່ມໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການເມື່ອຕົ້ນປີ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ ມາໃຫ້..ໄດ້ຮັບຮູ້ນໍາກັນ ກ່ອນບານເຕະ ລາວພຣີເມຍລີກ 2018 ກຽມເປີດສາກຂຶ້ນ ໃນກາງເດືອນກຸມພານີ້ ເພື່ອໄປສົມທຽບກັບການແຂ່ງຂັນຕົວຈິງນໍາກັນເລີຍ.
ເຊິ່ງມື້ນີ້ເຮົາຈະມາຮູ້ຈັກກົດຂໍ້ທີ 1-3 ນໍາກັນກ່ອນດັ່ງນີ້:


1.ກະຕິກາຂໍ້ 1: ສະໜາມແຂ່ງຂັນ.
+ເຄື່ອງໝາຍ:
-ສະໜາມແຂ່ງຂັນເຮັດດ້ວຍເຄື່ອງໝາຍດ້ວຍເສັ້ນຕ່າງ.
-ເສັ້ນຈະເປັນພື້ນທີ່ຂອງເຂດນັ້ນໆຂອງສະໜາມແຂ່ງຂັນ.
-ເສັ້ນທຸກເສັ້ນຈະຕ້ອງມີຄວາມກວ້າງບໍ່ເກີນ 12 ຊັງຕີແມັດ.
-ໄລຍະຫ່າງເສົາປະຕູ 7.32 ແມັດ ແລະ ຄວາມສູງຈາກພື້ນ 2.44 ແມັດ.
-ເສົ້າ ແລະ ຄານປະຕູຕ້ອງເທົ່າກັບຄວາມກວ້າງຂອງເສັ້ນປະຕູ.
-ສ່ວນຂອງປະຕູຕ້ອງເປັນສີຂາວທັງໝົດເທົ່ານັ້ນ.
-ຕ້ອງຕິດຕັ້ງຢ່າງປອດໄພ ແລະ ມີຕາໜ້າງໄວ້ທີ່ປະຕູ.


+ເສົ້າທຸງ:
-ຕ້ອງສູງບໍ່ຫຼຸດ 1.50 ແມັດ.
-ຕ້ອງບໍ່ມີຍອດແຫຼມ.
-ຈະປັກໄວ້ທີ່ມູມສະໜາມ ແຕ່ລະມູມ.
-ອາດຈະປັກເສົາທຸງໄວ້ທີ່ປາຍເສັ້ນແບ່ງແດນຫ່າງຈາກເສັ້ນຂ້າງບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 1 ແມັດ.
2.ກະຕິກາຂໍ້ 2: ໝາກບານ.
+ການປ່ຽນໝາກບານ ໃນກໍລະນີທີ່ໝາກບານຢູ່ໃນການຫຼິ້ນ.
-ປ່ຽນໝາກບານ.
-ຢຸດການຫຼິ້ນ.
-ເລີ່ມໃໝ່ດ້ວຍການປ່ອຍໝາກບານຈຸດທີ່ເກີດເຫດ.
-ການປ່ຽນໝາກບານຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຜູ້ຕັດສິນ.
+ການປ່ຽນໝາກບານ ໃນກໍລະນີທີ່ໝາກບານຢູ່ນອກການຫຼິ້ນ.
-ປ່ຽນໝາກບານ.
-ເລີ່ມຫຼິ້ນໃໝ່ຕາມເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ.


3.ກະຕິກາຂໍ້ທີ 3: ຈໍານວນຜູ້ຫຼິ້ນ.
ໃນການແຂ່ງຂັນໂດຍຜູ້ຫຼິ້ນທັງສອງທີມ, ແຕ່ລະທີມມີຜູ້ຫຼິ້ນບໍ່ເກີນ 11 ຄົນ ໂດຍ 1 ຄົນເປັນຜູ້ຮັກສາປະຕູບໍ່ ແລະ ຖ້າຫາກທີມໃດມີໜ້ອຍກວ່າ 7 ຄົນຈະບໍ່ໃຫ້ແຂ່ງຂັນ.


+ການແຂ່ງຂັນລາຍການທາງການ.
-ໃນການແຂ່ງຂັນພາຍໃຕ້ການຮັບຜິດຊອບຂອງ ສະຫະພັນບານເຕະນາໆຊາດ ການປ່ຽນຕົວຜູ້ຫຼິ້ນໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດຄື 3 ຄົນ.
+ການແຂ່ງຂັນລາຍການມິດຕະພາບ:
-ສາມາດປ່ຽນຕົວໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກໍານົດ.
-ທີມເຫັນພ້ອມໃນການປ່ຽນຕົວຫຼາຍທີ່ສຸດ.
-ຜູ້ຕັດສິນໄດ້ຮັບແຈ້ງກ່ອນການແຂ່ງຂັນ.


+ກະຕິກາການແຂ່ງຂັນ:
-ກະຕິກາການແຂ່ງຂັນຈະຕ້ອງລະບຸຈໍານວນຜູ້ຫຼິ້ນສໍາຮອງທີ່ສົ່ງລາຍຊື່ໄວ້ວ່າ ສົ່ງໄດ້ຈໍານວນເທົ່າໃດຈາກ 3 ຄົນເຖິງຫຼາຍທີ່ສຸດ 7 ຄົນ.


+ການແຂ່ງຂັນທຸກລາຍການ:
-ບັນຊີຜຸູ້ຫຼິ້ນຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ຜູ້ຕັດສິນ ກ່ອນການແຂ່ງຂັນ.
-ຜູ້ຫຼິ້ນສໍາຮອງທີ່ບໍ່ມີຊື່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ປະຈໍາວັນທີ່ແຂ່ງຂັນ ຈະບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໄດ້.
+ຂັ້ນຕອນການປ່ຽນຕົວ:
-ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຕັດສິນຮັບຊາບ.
-ໄດ້ຮັບສັນຍານຈາກຜູ້ຕັດສິນ.
-ເຂົ້າສະໜາມໄດ້ເມື່ອໝາກບານຢູ່ນອກການຫຼິ້ນ.
-ການປ່ຽນຕົວຈະສົມບູນ ເມື່ອເຂົ້າໄປໃນສະໜາມ.
-ຜູ້ຫຼິ້ນສໍາຮອງທີ່ປ່ຽນຕົວຈະເປັນຜູ້ຫຼິ້ນຕົວຈິງທັນທີໆ ແທນຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ຖືກປ່ຽນຕົວອອກຈາກສະໜາມ.
-ຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ຖືກປ່ຽນຕົວອອກ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປໃນສະໜາມໄດ້ອີກ.


+ການເຮັດຜິດ ແລະ ການລົງໂທດ:
-ຖ້າຜູ້ຫຼິ້ນສໍາຮອງເຂົ້າໄປໃນສະໜາມ ກ່ອນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໂດຍທີ່ບໍ່ແມ່ນການປ່ຽນຕົວ ຈະຢຸດການແຂ່ງຂັນ.
-ຄາດໂທດຜູ້ຫຼິ້ນສໍາຮອງ.
-ໃຫ້ອອກສະໜາມໄປກ່ອນ.
-ເລີ່ມຫຼິ້ນໃໝ່ໂດຍການປ່ຽນໝາກບານທີ່ຈຸດການຫຼິ້ນໄດ້ຢຸດລົງ.
+ການໃຫ້ອອກຂອງຜູ້ຫຼິ້ນ ແລະ ຜູ້ຫຼິ້ນສໍາຮອງ:
-ຜູ້ຫຼິ້ນຖືກໃຫ້ອອກ ກ່ອນການເລີ່ມຫຼິ້ນ ສາມາດປ່ຽນຜູ້ຫຼິ້ນສໍາຮອງໄດ້.
-ຜູ້ຫຼິ້ນສໍາຮອງທີ່ຖືກໃຫ້ອອກ ຫຼັງການເລີ່ມຫຼິ້ນຈະປ່ຽນຕົວແທນກັນບໍ່ໄດ້.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here