ພາກລັດເລັ່ງກວດສອບເຫດສັດຕາຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດທີ່ເມືອງເຊໂປ; ພ້ອມສັ່ງບໍລິສັດຊັນເປເປີ ເລັ່ງແກ້ໄຂບັນຫານໍ້າເປື້ອນທີ່ເກີດຈາກການຊະລ້າງເສດໄມ້ບົດ ແລະ ຫ້າມປ່ອຍນໍ້າລົງສູ່ແຫຼ່ງນໍ້າທຳມະຊາດເດັດຂາດ

0
131

ໃນວັນທີ 16 ພຶດສະພາ ທ່ານ ຄຳເຜີຍ ຜັນທະຈອນ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ,  ສົມທົບກັບ ພະແນກກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເມືອງລົງກວດກາ ແລະ ປຶກສາຫາລື ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງບໍລິສັດຊັນເປເປິ ທີ່ເມືອງເຊໂປນ ເນື່ອງຈາກ ໃນວັນທີ 10 ພຶດສະພາ ຜ່ານມາ ໄດ້ມີການແຈ່ງຂ່າວວ່າພົບປາຕາຍຈຳນວນຫຼາຍ, ງົວຕາຍປະມານ 30  ໂຕ ແລະ ຄົນຖອກທ້ອງ 2 ຄົນ ຈາກ.

ກ່ອນຫນ້ານີ້ ໃນວັນທີ 15 ພຶດສະພາທ່ານ ພູທອນ ຍອດບຸນເຮືອງ ຫົວໜ້າ ພສຊ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຮ່ວມກັບບັນດາຕາງໜ້າຫ້ອງການ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງເມືອງເຊໂປນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງໄດ້ລົງມາກວດກາບັນຫາການຄຸ້ມຄອງວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ ພາຍໃນໂຮງງານຊັນເປເປີ.

ໂດຍໄດ້ລົງໄປກວດກາຄອງລະບາຍນໍ້າເສຍຈຸດສຸດທ້າຍທີ່ຖືກປ່ອຍອອກຈາກໂຮງງານ, ກວດກາສະຖານທີ່ບ່ອນມ້ຽນສານເຄມີພາຍໃນໂຮງງານ, ກວດກາຄອງລະບາຍນໍ້າທີ່ຢູ່ພາຍໃນໂຮງງານແລະລົງກວດກາລະບົບອ່າງບໍາບັດນໍ້າເສຍ ແລະກວດກາສາງເກັບມ້ຽນສານເຄມີສຳລັບບໍາບັດນໍ້າເສຍ ແລະ ຜ່ານການກວດກາຢ້ຽມຢາມໂຮງງານ ກໍ່ສັງເກດເຫັນບາງບັນຫາກໍ່ຄືລະບົບການກໍ່ສ້າງໂຮງງານຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດ, ລວມທັງອ່າງນໍ້າເສຍພາຍໃນໂຮງງານກໍ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດ, ເນື່ອງຈາກວ່າທາງໂຮງງານໄດ້ຈັດຊື້ເພື່ອເຂົ້າປ້ອນໂຮງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໄດ້ມີການປອກ ແລະ ຜ່ານພາຍໃນໂຮງງານ, ໄດ້ປະກອງໄວ້ໃນເດີ່ນຂອງໂຮງງານໂດຍບໍ່ມີສິ່ງປົກຫຸ້ມເນື່ອງຈາກໂຮງງານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ທຳການຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງ.

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງມີກອງໄມ້ຢູ່ຕາມເດີ່ນໂຮງງານ, ລະບົບການລະບາຍນໍ້າພາຍໃນໂຮງງານຍັງປ່ອຍໄປຕາມທຳມະຊາດ ແລະ ໄຫຼຜ່ານການບໍາບັດຢ່າງເປັນລະບົບເນື່ອງຈາກວ່າລະບົບບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນຂອງທາງບໍລິສັດຍັງບໍທັນສຳເລັດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການກໍ່ສ້າງຍັງປະໄວ້ຢ່າງບໍ່ເປັນລະບຽບ, ບັນຫາທີ່ພົບແມ່ນໃນຄອງລະບາຍນໍ້າເປື້ອນຈຸດບ່ອນລ້າງໄມ້ເຫັນວ່ານໍ້າມີສີແດງ, ຜ່ານການວັດແທກກໍ່ພົບວ່າຄ່າອົກຊີເຈນທີ່ລະລາຍໃນນໍ້າ ( DO ) ວັດແທກໄດ້ 3,90 ເຊິ່ງຕໍ່າກວ່າເກນມາດຖານແຫ່ງຊາດທີ່ກົດໝາຍກຳນົດ ແລະ ລຸ່ມລົງໄປປະມານ 80 ແມັດໄດ້ພົບເຫັນວ່າສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອາໄສຢູ່ເປັນຕົ້ນແມ່ນປາຍັງສາມາດດຳລົງຊີວິດຢູ່ໄດ້ແຕ່ວ່າຍັງມີຄວາມສ່ຽງເພາະວ່າມີໄມ້ວິກທີ່ແຈກຢາຍພາຍໃນໂຮງງານຢູ່ໃນກາງແຈ້ງທີ່ຈະກໍ່ເກີດຜົນກະທົບໃນເວລາຝົນຕົກ.

ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວທາງຄະນະທີ່ໄດ້ລົງມາກວດກາກໍ່ໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນກັບທາງບໍລິສັດເພື່ອໃຫ້ທາງບໍລິສັດນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ ເຊິ່ງທາງແຂວງກໍ່ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ທາງບໍລິສັດແກ້ໄຂບັນຫານໍ້າເປື້ອນທີ່ເກີດຈາກການຊະລ້າງເສດໄມ້ບົດ ແລະ ຫ້າມປ່ອຍນໍ້າລົງສູ່ແຫຼ່ງນໍ້າທຳມະຊາດໃນຊ່ວງໄລຍະທີ່ອ່າງບຳບັດນໍ້າເປື້ອນຂອງໂຮງງານຍັງບໍ່ສຳເລັດ, ສະເໜີບໍລິສັດຕ້ອງໄດ້ຊອກວິທີແກ້ໄຂເພື່ອບໍ່ໃຫ້ນໍ້າດັ່ງກ່າວໄຫຼອອກສູ່ພາຍນອກໂຮງງານ, ຖ້າອ່າງບໍາບັດນຳເສຍສຳເລັດ, ສະເໜີໃຫ້ທາງບໍລິສັດນໍ້າເປື້ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນໂຮງານຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບການບຳບັດນໍ້າເສຍທັງໝົດ.

ນອກນັ້ນ, ບໍລິສັດ ຕ້ອງຮັບປະກັນການບຳບັດ ແລະ ການປ່ອຍນໍ້າເສຍໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຖານສິ່ງແວດລ້ອມກຳນົດໄວ້, ສະເໜີໃຫ້ທາງບລິສັດຕິດຕາມ, ກວດກາຄຸນນະພາບນໍ້າໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນບົດປະເມີນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມເດືອນລະ 1 ຄັ້ງ ໂດຍສົມທົບກັບຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ ໃນການເກັບກຳກວດກາ ແລະ ເກັບຕົວ ຢ່າງຄຸນນະພາບຂອງນໍ້າ ເພື່ອມາຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ກ່ອນຈະປ່ອຍນ້ຳເສຍຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກໜ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບກ່ອນ ແລະ ໃນກໍລະນີສຸກເສີນຕ້ອງໄດ້ມີການລາຍງານໃຫ້ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ

ຜ່ານການປຶກສາຫາລືໃນການກວດກາໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ເຫັນດີ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນລະຫວ່າງບໍລິສັດ ແລະ ຄະນະທີມງານທີ່ໄດ້ລົງມາກວດກາຮ່ວມເຊັນບົດບັນທຶກ. ສ່ວນສາເຫດທີ່ກະຈ່າຍແຈ້ງຕ້ອງລໍຖ້າຜົນການວິໄຈນໍ້າ.

 

ແຫຼ່ງທີ່ມາຈາກໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ ການຄ້າ

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here