ພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບຍັງສືບຕໍ່ລະບາດ ແຂວງ ຫົວພັນ ແລະ ມີແນວໂນ້ມຂະຫຍາຍໄປແຂວງ ຫລວງພະບາງ ແລະ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ຍ້ອນ ການເຄື່ອນຍ້າຍສັດ

0
727

ພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບຍັງສືບຕໍ່ລະບາດ ຢູ່ ເມືອງ ຊຳເໜືອ, ເມືອງ ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ຊ້ອນ ແລະ ເມືອງ ຮ້ຽມ ແຂວງ ຫົວພັນ ແລະ ມີແນວໂນ້ມຂະຫຍາຍໄປແຂວງ ຫລວງພະບາງ ແລະ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ຍ້ອນ ການເຄື່ອນຍ້າຍສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ ທີ່ຕິດເຊື້ອ…

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຢາກແຈ້ງໃຫ້ ພໍ່ ແມ່ ພີ່ ນ້ອງ ເຈົ້າຂອງສັດ ບໍ່ໃຫ້ຂາຍ ຫລື ຂ້າສັດຕິດເຊື້ອ ເພື່ອບໍລິໂພກ…ເພາະອາການດັ່ງກ່າວສາມາດຫ່າຍດີໄດ້ພາຍໃນ 3-5 ວັນ ຖ້າເຮົາເອົາໃຈໃສ່ດູແລຮັກສາ ແລະ ປິ່ນປົວສັດສະແດງອາການດັ່ງກ່າວ.

ຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ພະແນກກະສິກຳ – ປ່າໄມ້ແຂວງຫົວພັນ ໃຫ້ຮູ້ເມື່ອຕົ້ນເດືອນນີ້ວ່າ: ກ່ຽວກັບການລະບາດຂອງພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບງົວ – ຄວາຍ, ພະຍາດດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີມຕົ້ນລະບາດມາແຕ່ຕົ້ນເດືອນພະຈິກ 2017 ຊຶ່ງຈຸດເເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນເມືອງສົບເບົາແຜ່ລາມຮອດເມືອງວຽງໄຊ, ເມືອງຊຳໃຕ້, ເມືອງແອດ, ເມືອງຊຽງຄໍ້ ແລະ ເມືອງຊຳເໜືອ ລວມເປັນ 6 ເມືອງ, ມີບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 151 ບ້ານ, ມີງົວ – ຄວາຍຕິດເຊື້ອພະຍາດທັງໝົດ 10 ພັນ 413 ໂຕ, ມີງົວ – ຄວາຍນ້ອຍຕາຍຍ້ອນພະຍາດນີ້ແລ້ວ 349 ໂຕ, ໝູ 262 ໂຕ ແລະ ແບ້ 119 ໂຕຄິດເປັນມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍທັງໝົດ 1 ຕື້ 30 ລ້ານກີບ. ໃນນີ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນເມືອງຊຳເໜືອກວມເອົາ 82 ບ້ານ, 7 ກຸ່ມ, 2 ເຂດ ແລະ ບ້ານອ້ອມຂ້າງເທດສະບານແຂວງ. ນອກນີ້ຍັງມີເມືອງຊຽງຄໍ້ອີກ 7 ບ້ານ ຊຶ່ງອັດຕາການລະບາດຂອງພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບງົວ – ຄວາຍຢູ່ສອງເມືອງນີ້ຍັງມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ, ສ່ວນອີກ 4 ເມືອງຄື: ວຽງໄຊ, ສົບເບົາ, ຊຳໃຕ້ ແລະ ເມືອງແອດ ຮອດປະຈຸບັນນີ້ແມ່ນສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ແລ້ວ.


ທ່ານກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ເຖິ່ງແມ່ນວ່າເວລາ ແລະ ງົບປະມານໃນການລົງຕິດຕາມ ເຄື່ອນໄຫວຕ້ານ ແລະ ຄວບຄຸ້ມການລະບາດຂອງພະຍາດສັດຍັງມີໜ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ການລົງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງບໍ່ສາມາດທົ່ວເຖິງໄດ້ທຸກບ່ອນ ແລະ ບັນດາຂະແໜງການ, ເມືອງ ແລະ ຫ້ອງການກະສິກຳ – ປ່າໄມ້ເມືອງບໍ່ມີງົບປະມານເພື່ອແຮສຸກເສີນໃນວຽກງານລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດ ຈິ່ງເຮັດການລົງເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດວຽກງານນີ້ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.


ແຕ່ພາຍຫຼັງທີ່ເກີດພະຍາດດັ່ງກ່າວແລ້ວທາງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກໍ່ໄດ້ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ຈັດສົ່ງພະນັກງານວິຊາການລົງໄປປະຈຳຢູ່ແຕ່ລະກຸ່ມບ້ານ ເພື່ອແນະນຳວິທີການປິ່ນປົ່ວພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບງົວ – ຄວາຍໃຫ້ປະຊາຊົນໃນແຕ່ລະບາ້ນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກວິຊາການໄດ້ 39 ຄັ້ງ, 75 ເທື່ອຄົົນ, ມີ 53 ບ້ານ ປະຊາຊົນສາມາດນຳເອົາຢາໄປປິ່ນປົ່ວ ແລະ ສັກໃຫ້ສັດດ້ວຍຕົນເອງມີ 394 ຄົນ, ຕັ້ງດ່ານກັກສັດ ແລະ ສີດພົ່ນຢາຂ້າເຊື້ອຊົ່ວຄາວ 2 ຈຸດຢູ່ເຂດຄຸ້ມຄອງລະຫວ່າງ ເມືອງສົບເບົາ – ເມືອງຊຽງຄໍ້, ເມືອງວຽງໄຊ ແລະ ເມືອງຊຳເໜືອ. ພ້ອມນີ້ແຕ່ລະເມືອງຍັງໄດ້ອອກແຈ້ງການຫ້າມຂາຍສັດ, ຂ້າສັດເພື່ອບໍລິໂພກ, ຫ້າມເຄື່ອນຍ້າຍສັດໃນເຂດທີ່ມີພະຍາດລະບາດ, ອອກແຈ້ງການໃຫ້ແຕ່ລະບ້ານຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງໃນຂອບເຂດຕົນຮັບຜິດຊອບທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ເປີດການສີດພົ່ນຢາຂ້າເຊື້ອພະຍາດຕາມດ່ານສາຍແດນເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ພະຍາດນີ້ຂະຫຍາຍວົງກວ້າງອອກສູ່ເຂດອື່ນ.


ທ່ານ ແສງທອງ ນາຍບ້ານບ້ານອໍ້ ເມືອງຊຳເໜືອແຂວງຫົວພັນໃຫ້ຮູ້ວ່າຕື່ມອີກວ່າ: ພາຍໃນບ້ານມີງົວ 140 ໂຕ, ຄວາຍ 88 ໂຕ, ສະເພາະບ້ານແມ່ນເລີ່ມເປັນພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບ ງົວ – ຄວາຍ ມາແຕ່ທ້າຍເດືອນເມສາ 2018 ຊຶ່ງຮອດປະຈຸບັນນີ້ມີງົວທີຕິດພະຍາດດັ່ງກ່າວນີ້ແລ້ວ 120 ໂຕ, ຄວາຍ 68 ໂຕ, ຮອດປະຈຸບັນນີ້ສາມາດປິ່ນປົ່ວດີແລ້ວງົວ 10 ໂຕ. ຖ້າທຽບໃສ່ໃນຊຸມປີຜ່ານໆມາແມ່ນຄັ້ງນີ້ຮ້າຍແຮງກວ່າໝູ່ເພາະມີງົວ – ຄວາຍພາຍໃນບ້ານຕິດພະຍາດນີ້ເກືອບ100%.

ແຫຼ່ງຂ່າວຈາກ ແຂວງຫົວພັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here