ຕົວເລກລັດຖະກອນຂະແໜງສຶກສາ 1.800 ກວ່າໂກຕາ, ສະຫວັນນເຂດໄດ້ຫຼາຍສຸດ

0
4125

ດັ່ງທີ່ທຸກຄົນໄດ້ຮູ້ແລ້ວວ່າ ປະຈຸບັນລັດຖະບານຈຳກັດຕົວເລກໂກຕາຫຼາຍ ປີ 2018 ນີ້ທົ່ວປະເທດມີພຽງ 3.000 ໂກຕາໃນນັ້ນຂະແໜງສຶກສາໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດພິເສດ 1.850 ຄົນ, ສ່ວນບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະວິທະຍາໄລຕ່າງໆມີພຽງແຕ່ 150 ໂກຕາ.

ໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ ໄດ້ຈັດແບ່ງຕົວເລກລັດຖະກອນຄູ ເລກທີ 529/ສສກ, ນະຄອນຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 21 ພຶດສາພາ 2018 ວ່າດ້ວຍແຜນການແບ່ງປັນຕົວເລກລັດຖະກອນຄູ ແລະ ບໍລິຫານສຳລັບມະຫາວິທະຍາໄລ, ສະຖາບັນ, ສູນວິທະຍາໄລ ແລະ ພາກສ່ວນອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ປະຈຳສົກຮຽນ 2017-2018 ດັ່ງນີ້:

 

ສ່ວນບັນດາແຂວງແມ່ນໄດ້ຮັບຕົວເລກໂກຕາ 1.683 ໂກຕາ ໃນນັ້ນສະເພາະຄູມີ 1.463 ໂກຕາ, ບໍລິຫານ 103 ແລະອີກ 117 ຄົນແມ່ນຄູໂຄງການ ແລະຄູສຶກສາພິເສດ ໃນນັ້ນສຳລັບແຂວງແລ້ວສະຫວັນນະເຂດແມ່ນໄດ້ຕົວເລກຫຼາຍກວ່າ 170 ໂກຕາ ຮອງລົງມາ ຈຳປາສັກ 108, ສາລະວັນ 107, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 102, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ຫົວພັນໄດ້ແຂວງລະ 100 ໂກຕາຕາມລຳດັບ.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here