ມາຮູ້ຈັກມາດຕະເກນ ມໍລະດົກ ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ທີ່ທາງ ອົງການUNESCO ໄດ້ກໍາໜົດໃຫ້ແກ່ ຫຼວງພະບາງ ເປັນມໍລະດົກໂລກ

0
32

ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຮັບການຈົດເຂົ້າເປັນມໍລະດົກຂອງໂລກ ໃນວັນທີ9 ເດືອນທັນວາ ປີ 1995 ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມ ຄະນະກໍາມະການ ມໍລະດົກໂລກ ຄັ້ງທີ່19 ທີ່ ເມືອງແບກແລງປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ເຢຍລະມັນ.

ເມືອງຫຼວງພະບາງ ຖືກຮັບຮູ້ ” ເປັນເມືອງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເຖິງ ຄວາມພິເສດ ໃນການປະສົມປະສານ ກົມກຽວກັນ ຂອງສະຖາປັດຕິຍະກຳ ແບບດັ່ງເດີມ ແລະ ໂຄງສ້າງ ຜັງເມືອງ ທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນສະຕະວັດທີ່19 ແລະ20 ສະໄໝຫົວເມືອງຂຶ້ນ ຂອງເອີຣົບ. ສິ່ງທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ຂອງຕົວເມືອງ ແມ່ນ ໄດ້ຖືກປົກປັກຮັກສາ ເປັນຢ່າງດີ, ຊື່ງສະແດງເຖິງ ຍຸກສະໃໝ ທີ່ສຳຄັນ ໃນການປະສານກົມກຽວຂອງສອງປະເພນີວັດທະນະທຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນ”.

+ມາດຕະເກນ ມໍລະດົກ ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ທີ່ທາງ ຄະນະກໍາມະການ ມໍລະດົກໂລກ ໄດ້ກໍາໜົດໃຫ້ແກ່ ຫຼວງພະບາງ ເປັນມໍລະດົກໂລກ ແມ່ນ:

ມາດຕະເກນ (ii): ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ເຖິງ ການ ປະສົມປະສານແບບ ພິເສດຂອງ ສະຖາປັດ ຕະຍະ ກຳລາວດັ້ງເດີມ ແລະ ອາຄານແບບອານາ ນິຄົມ ຂອງ ເອີຣົບ ໃນສັດຕະວັດທີ XIX ແລະ XX.

ມາດຕະເກນ (iv) : ຫຼວງພະບາງໄດ້ເປັນຕົວຢ່າງ ທີ່ໂດດ ເດັ່ນ ຂອງສະຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາໄດ້ຫຼາຍ ສັດຕະ ວັດ ຊື່ງ ຮວບຮວມເອົາ ສະຖາປັດຕະຍະ ກຳຂອງ ອາຄານສາດສະໜາ, ອາຄານແບບ ພື້ນເມືອງ ແລະ ອາຄານຍຸກອານານິຄົມ.

ມາດຕະເກນ (v): ທິວທັດ ທີ່ເປັນເອກະລັກ ຂອງຕົວເມືອງ ຫຼວງພະບາງໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້ເປັນຢ່າງດີ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຍຸກທີ່ສຳຄັນ ໃນການເຊື່ອມຍົງ ຂອງ ສອງ ວັດທະນະທຳ ປະເພນີ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາຈາກhttp://www.luangprabang-heritage.org

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here